» » » چرا رویه ی کیکم ترک می خورد؟

چرا رویه ی کیکم ترک می خورد؟

 
چرا رویه ی کیک ها ترک می خورد؟
۱. مهمترین نکته برای پخت  کیک  اندازه گیری دقیق است  پس سعی کنید از ترازوی دیجیتالی استفاده کنید .
۲. فر خیلی داغ باشد .
۳. مقدار  بیکینگ پودر را همیشه دقیق اندازه گیری کنید. همیشه از قاشق های اندازه گیری مخصوص کیک پزی استفاده کنید.
۴. کیک در طبقه بالا بوده است کیک باید در طبقه وسط فر باشد.


بازگشت