آموزش طراحی سایت قهوه اسپرسو » آشـــپزی به سبـــک الی

 

قهوه اسپرسو

 

 دو قاشق غذاخوری قهوه را داخل کروپ دستگاه اسپرسو می ریزیم و به دو قسمت قهوه کوب دستگاه فشار می دهیم تا متراکم شود و خامه اش دربیاید.
کروپ قهوه را داخل دستگاه جای می دهیم و لیوان را زیر آن قرار می دهیم .
قهوه داخل لیوان ریخته می شود باید سرلیوان خالی بماند.
کف شیر را هم با دستگاه اسپرسو درست می کنیم به این صورت که شیر را داخل شیر جوش می ریزیم و لوله بخار را با قاشق بزرگ روی قهوه می ریزیم.
نکته:
قاشق همیشه سمت راست فنجان و دسته قاشق چسبیده به دسته فنجان باید باشد.

بازگشت